Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03 sierpnia 2015 r.. DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZEŃ SKŁADOWYCH LINII TECHNOLOGICZNYCH

 

 

1. Do dnia 03 września 2015 r. wpłynęło 3 oferty. W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Linker Europa Sp. z o.o.

36-020 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70A

 

Kwota złożonej oferty: 1 372 000,00 zł netto

 

2. Uzasadnienie wyboru: zaoferowana cena jest najniższa z ofert spełniających wymagania, dlatego otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert - cena 100 %.

 

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Wszystkie nasze produkty dostarczamy własnym transportem jedynie w miejsca gdzie docierają nasi przedstawiciele regionalni.

"Chmielnik Zdrój" S. A.
36-016 Chmielnik
Chmielnik 146
Tel.: +48 17 229 65 88
Fax: +48 17 229 25 90

 

Realizacja: SOLVEO.CMS
Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego